Pekerja

Perdagangan antarabangsa ialah satu perniagaan yang kompleks dan mencabar untuk dijalankan. Dari mengenalpasti pasaran yang betul hingga memuktamadkan jualan dan penghantaran kepada klien kami di seluruh dunia memerlukan orang yang betul. Di HTG kami mengambil satu pasukan antarabangsa profesional yang bersemangat dan berdedikasi yang bekerjasama untuk memberikan kepada klien kami produk yang betul pada harga yang terbaik dengan tahap perkhidmatan yang paling tinggi. Pekerja kami mempunyai kepakaran dan pengetahuan khusus dalam jabatan berikut untuk memastikan pakar yang paling terlatih memantau setiap langkah perniagaan pihak yang berhubungan dengan kami.

  • Jualan dan Belian
  • Logistik
  • Perkhidmatan Pelanggan
  • Kewangan
  • Pemasaran & Komunikasi
  • Hal Ehwal Perundangan
  • ICT
  • Sumber Manusia

Modal Insan
Kami percaya bahawa pekerja kami ialah aset terbesar kami dan oleh itu kami melaburkan dalam perkembangan peribadi mereka secara tetap. Apabila pekerja bermula dengan kami mereka mengikuti program pelatih yang menekankan semua bidang yang berkaitan dengan perdagangan antarabangsa. Semasa kerjaya mereka bersama kami, kami menawarkan kursus bahasa, kursus pengurusan dan program universiti penuh.

Komited
Kerjasama strategik kami dengan universiti dan sekolah pendidikan tinggi di seluruh Belanda mewujudkan peluang kerjaya dan pendidikan untuk pelajar. Dengan menawarkan kepada mereka latihan amali yang menyeluruh dan jawatan permulaan kami memberikan sokongan kepada mereka untuk mula memasuki alam pekerjaan. Komitmen berterusan kami kepada bengkel, syarahan jemputan dan persidangan membantu kami menyumbang kepada tahap pendidikan untuk masa hadapan.

Melalui pelaburan berterusan kami untuk pekerja, kami bukan saja mengukuhkan syarikat kami, kami juga mewujudkan tenaga kerja yang sangat berkelayakan dalam bidang yang kami bergiat cergas.

Antarabangsa
HTG telah mewujudkan rangkaian rakan kongsi perniagaan yang menyeluruh di seluruh dunia yang membolehkan kami bergerak pantas. Pekerja kami akan sentiasa mencari penyelesaian yang betul untuk memenuhi keperluan klien kami, sentiasa berada satu langkah ke hadapan dan ini memberikan kelebihan kepada HTG.