Penafian

Laman Web Penafian:
Teks dan ilustrasi laman web ini dan semua item individunya tertakluk kepada hakcipta pemilik masing-masing. Semua maklumat dan data disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. B&S Holland Trading Group B.V. telah berusaha untuk menyediakan maklumat dalam laman web ini yang tepat sepenuhnya dan terkini. Namun, tiada hak dari segi undang-undang yang boleh diperolehi daripada kandungannya. B&S Holland Trading Group B.V. atau mana-mana penyedia kandungan laman web ini tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang ralat dalam kandungan - termasuk ralat tipografik - atau ke atas sebarang tindakan yang diambil yang berpunca daripadanya.

E-mel Penafian:
Mesej ini -dan lampirannya, jika berkenaan-mungkin mengandungi maklumat sulit atau dirahsiakan. Jika anda bukan penerima yang dinamakan untuk mesej ini, sila musnahkannya tanpa membaca atau menyalinnya dan tanpa mengedarkannya, menghantarkannya semula, memajukan atau mendedahkannya kepada orang lain. Sila beritahu penghantar dengan segera.

Mesej ini - atau lampirannya, jika berkenaan- tidak terikat dari segi undang-undang dengan B&S Hollang Trading B.V. (atau satu daripada subsidiarinya) kecuali disahkan melalui surat, e-mel atau telefaks.

B&S Holland Trading Group B.V. (atau satu daripada subsidiarinya) tidak boleh dalam apa jua cara menjamin penghantaran mesej ini atau sebarang lampiran dengan betul dan /atau lengkap dan/atau tepat pada masa dan B&S Holland Trading Group B.V. juga tidak dapat menjamin kerahsiaan penghantaran. 

Untuk semua perjanjian di mana kami berperanan sebagai penjual, terma dan syarat umum jualan, penghantaran dan pembayaran kami terpakai, dan bagi semua perjanjian di mana kami berperanan sebagai pembeli, terma dan syarat umum pembelian kami terpakai, yang anda telah terima daripada kami, dan yang dimasukkan di pendaftaran komersil dan diterbitkan di www.hollandtradinggroup.com. Kami menolak kebolehgunaan terma dan syarat anda dengan jelas.